Φωτογράφοι

Προοπτική

Η έταιρεία μας πάντα δίπλα στούς επαγγελματίες του φωτογραφικού χώρου συνεχίζει να προσφέρει ολη εκείνη την τεχνική υποστήριξη που κάθε επαγγελματίας χρειάζεται ,εμπλουτίζοντας παράλληλα την διανομή μας με νέα αξιόπιστα και σύμφωνα με τίς σημερινές άνάγκες προιόντα. Ετσι την προσπάθεια που ξεκινήσαμε μαζί με ολους τούς παλιούς και νέους πελάτες μας το 2004 την συνεχίζουμε με περισότερη δύναμη αξιοποιόντας ολη την εμπειρία που αποκτήσαμε όλα αυτα τα χρόνια.

download (2)download (3)tetenal_logodownload (4)
inks logo