Μελάνια για εκτυπωτές Epson

Epson 4000/7600/9600

epson R4000,7600,9600

 

TSK-A544100  photo black 220ml 
TSK-A544200  cyan 220ml 
TSK-A544300  magenta 220ml 
TSK-A544400  yellow 220ml 
TSK-A544500  light cyan 220ml 
TSK-A544600  light magenta 220ml 
TSK-A544700  light black 220ml 
TSK-A544800  matte black 220ml 

Epson 4800/4880  

epson R4800

 

TSK-A606B-0  magenta 220 ml 
TSK-A606C-0  light magenta 220 ml 
TSK-A606100  photo black 220 ml 
TSK-A606200  cyan 220 ml 
TSK-A606400  yellow 220 ml 
TSK-A606500  light cyan 220 ml 
TSK-A606700  light black 220 ml 
TSK-A614800  matte black 220 ml 
TSK-A606900  light light black 220 ml 
TSK-A606300  vivid magenta 220 ml 
TSK-A606600  vivid light magenta 220 ml 

Epson 7800/9800 

printer-epson-7800

 

TSK-A603100  photo black 220 ml 
TSK-A603200  cyan 220 ml  
TSK-A603B00  magenta 220 ml  
TSK-A603400  yellow 220 ml  
TSK-A603500  light cyan 220 ml 
TSK-A603C00  light magenta 220 ml 
TSK-A603700  light black 220 ml 
TSK-A612800  matte black 220 ml  
TSK-A603900  light light black 220 ml 
   

Epson 7880/9880 

epson_stylus_pro_7880

 

TSK-A603100-E  photo black 220 ml 
TSK-A603200-E  cyan 220 ml  
TSK-A603300-E  vivid magenta 220 ml  
TSK-A603400-E  yellow 220 ml  
TSK-A603500-E  light cyan 220 ml 
TSK-A603600-E  vivid light magenta 220 ml 
TSK-A603700-E  light black 220 ml 
TSK-A612800-E  matte black 220 ml  
TSK-A603900-E  light light black 220 ml 

Epson 7900/9900/7890/9890 

epson 9900 

 

TSK-A5961  photo black 350 ml 
TSK-A5962  cyan 350 ml 
TSK-A5963  vivid magenta 350 ml 
TSK-A5964  yellow 350 ml 
TSK-A5965  light cyan 350 ml 
TSK-A5966  vivid light magenta 350 ml 
TSK-A5967  light black 350 ml 
TSK-A5968  matte black 350 ml 
TSK-A5969  light light black 350 ml 
TSK-A6361  photo black 700 ml 
TSK-A6362  cyan 700 ml 
TSK-A6363  vivid magenta 700 ml 
TSK-A6364  yellow 700 ml 
TSK-A6365  light cyan 700 ml 
TSK-A6366  vivid light magenta 700 ml 
TSK-A6367  light black 700 ml 
TSK-A6368  matte black 700 ml 
TSK-A6369  light light black 700 ml 
TSK-A596A orange 350 ml 
TSK-A596B green 350 ml 
TSK-A636A orange 700 ml 
TSK-A636B green 700 ml 

Epson 11880 

epson R11880

 

TSK-A5911  photo black 700 ml 
TSK-A5912  cyan 700 ml 
TSK-A5913  vivid magenta 700 ml 
TSK-A5914  yellow 700 ml 
TSK-A5915  light cyan 700 ml 
TSK-A5916  vivid light magenta 700 ml 
TSK-A5917  light black 700 ml 
TSK-A5918  matte black 700 ml 
TSK-A5919  light light black 700 ml